Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet

Under vecka 10, mellan den 7 och 13 mars, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tätbebyggt område. Att fler i vägtrafiken sänker hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten.

Polisen genomför under veckan ett ökat antal hastighetskontroller där det lokalt är allra viktigast. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tätbebyggt område, t ex stadskärnan eller i bostadsområden.
– Trafiken är ett gemensamt utrymme, vårt gemensamma vardagsrum och vi behöver följa de regler som finns. Alla bor vi någonstans och om alla körde lika försiktigt som i det egna bostadsområdet skulle tryggheten på våra vägar öka, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Hastigheten är avgörande

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna av en trafikolycka blir och vid högre hastigheter mångfaldigas risken att dö. Att frontalkrocka i 30 kilometer i timmen är som att falla från första våningen, enligt Trafikverket. En krock i 50 kilometer i timmen motsvarar ett fall från tredje våningen, vid 70 ett fall från sjätte våningen och vid 90 ett fall från 10 våningen.

Även för oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister eller mopedister är hastigheten avgörande. En person som blir påkörd i 30 kilometer i timmen löper 10 % risk att omkomma, vid påkörning i 50 kilometer i timmen ökar risken till 80 %.
– Trafiksäkerhet i tätort bidrar till långsiktig hållbarhet. För att trafiken ska kännas trygg att vistas i behöver den vara säker. Att som cyklist eller gångtrafikant bli påkörd i 50 km/tim eller mer är direkt livshotande, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.
– Varje kilometer har betydelse, både för chauffören och eventuella passagerare, men också för oskyddade trafikanter. Lätta på gasen och bidra till en säkrare trafikmiljö, säger Ursula Edström.

Hastighetsveckan en av många trafikveckor

Polisen genomför tio trafikveckor per år utifrån olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Givetvis arbetar polisen med trafikarbete alla andra veckor på året också – dessa trafikveckor är till för att kraftsamla resurser och för att göra samstämmiga kontroller i hela EU. Under vecka 10 är det alltså tema hastighet med extra hastighetskontroller.

Hastighetskontrollerna kommer att genomföras såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilot-fordon.

 

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Läs mer på Zheros webbplats