Identiteten fastställd på den försvunna kvinnan i Grästorp

Den kropp som påträffades den 5 mars i ån Nossan i närheten av Grästorp har i samband med obduktionen med säkerhet identifierats som den försvunna 24-åriga kvinnans.

Kvinnans anhöriga har underrättats.