Kontroller av fordon i norra Dalarna under gångna helgen

  • Skoter, poliser, utomhus, vinter, snö , blå himmel
    Bild: Polisen
  • Skoter, polis, uniform, vinter, snö, blå himmel
    Bild: Polisen
1/2

Den gångna helgen, fredag den 18 mars till söndag den 20 mars, genomförde polisen ett antal kontroller av fordon i norra Dalarna. Kontrollerna var en myndighetsgemensam insats och man samverkade med Tullverket, Länsstyrelsen samt Älvdalens kommun.

Under fredagen befann man sig i Gördalen och Drevdagen, och området däremellan, där man genomförde ca 100 LAU-kontroller av skoterförare (LAU står för Lag om alkoholutandningsprov). En person blev misstänkt för rattfylleri på skoter. Man skrev också en ordningsbot gällande körförbud på ett tillkopplat skotersläp.

Under lördagen genomförde man 125 LAU-kontroller på skoterförare i Särna och Idre.  Man genomförde dessutom 30 LAU-kontroller på förare av personbilar.

En patrull var på plats vid en pågående skotertävling i Idre.

På Näcksjön i Särna omhändertog man fyra nycklar till skoter eftersom att förarna satt vid skotrarna och drack alkohol. Man tog alltså nycklarna, enligt Polislagen, för att förhindra brottslig färd. På en skoterled i Särna kontrollerade man tre skoterförare varav två av dem blev misstänkta för grovt rattfylleri och en för rattfylleri av normalgraden. En av förarna saknade dessutom behörighet att köra aktuell skoter. Man omhändertog ett körkort.

Vid kontrollerna av personbilar delade man ut fyra stycken ordningsbot med anledning av olika brister på fordon eller förare. Man skyltade av en personbil på grund av att skatten på bilen inte var betald. Det genomfördes dessutom en flygande inspektion av ett fordon. En person är misstänkt för grov olovlig körning.

Under söndagen genomförde man kontroller i Gördalen och Särna, både utefter skoterled och på väg. Man gjorde 35 LAU-kontroller på skoterförare och 80 LAU-kontroller på bilförare.

Två skoterförare blev misstänkta för rattfylleri och de fick sina körkort omhändertagna. En skoterförare fick böter på grund av att denne inte hade någon hjälm under färd.

Det visade sig att majoriteteten av skoterförare och bilförare inte begick några brott men det är ändå alldeles för många, framförallt skoterförare, som är påverkade av alkohol under körning. Det är viktigt att förstå att en skoter är ett fordon och man ska veta vilka regler som gäller. Risken ökar kraftigt för att man ska orsaka en olycka om man är påverkad och omdömet försämras dessutom. Om du inte tycker att det är okej att köra bil under påverkan av alkohol eller droger så ska det inte heller vara okej att köra skoter under påverkan av alkohol eller droger.

Det är viktigt att man håller sig till de regler som finns vid skoterkörning så att alla kan njuta av att kunna ta sig ut i naturen på de markerade skoterleder som finns och inte behöva oroa sig för att man ska möta en påverkad skoterförare.

Boende i området kontaktade Polisen under helgen och sa att det hade varit mycket lugnare i området, framförallt på sena kvällen, efter att kontrollerna hade blivit gjorda vilket stärker oss i vårt beslut om att fortsätta att genomföra den här typen av kontroller för att stävja brott i samband med skoterkörning.