Vad vill Karlskronaborna att polisen ska jobba med?

Nu får Karlskronaborna chansen att i en enkät berätta för polisen och Karlskrona kommun vad de vill prioritera för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

I enkäten finns sju verksamhetsområden som Karlskronaborna kan välja mellan. De sju områdena har tagits fram genom att polisen och Karlskrona kommun gemensamt analyserat läget och utvecklingen i kommunen. Resultatet ska sedan vägas ihop och formuleras i nya medborgarlöften.

– Det är viktigt för oss att lyssna in vad de som bor i Karlskrona tycker, säger Anna Johansson som är kommunpolis. Medborgarnas åsikter tillsammans med våra egna analyser ger oss ett bra underlag till våra medborgarlöften.

Enkäten finns på webben och kan besvaras fram till den 19 april. De nya medborgarlöftena presenteras sedan till sommaren.

Samverkan för ökad trygghet

Polisen och Karlskrona kommun har ett samverkansavtal som ligger till grund för det gemensamma arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Medborgarenkäten är ett av flera verktyg som används. Den årliga trygghetsmätningen och det löpande arbetet med bland annat trygghetsvandringar lokal lägesbild är andra delar som spelar in när medborgarlöftena tas fram.
– Vi tar fram nya medborgarlöften vartannat år, säger Anna Johansson. Det är ett sätt för oss att visa tala om för Karlskronaborna att vi lyssnar på deras åsikter och samtidigt berätta vad vi tänker göra för att nå resultat.

Enkäten kan besvaras på webben, https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c96ecd9bac8e