Var med och påverka det trygghetsskapande arbetet i Ronneby kommun

Nu får alla som bor i Ronneby kommun möjligheten att tycka till om polisens och kommunens prioriteringar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Genom att svara på en digital enkät kan Ronnebyborna vara med och påverka de medborgarlöften som ska tas fram av polisen och Ronneby kommun.

I enkäten finns nio verksamhetsområden som att välja mellan. Områdena har tagits fram genom att polisen och Ronneby kommun gemensamt analyserat läget och utvecklingen i kommunen. Resultatet ska sedan vägas ihop och formuleras i nya medborgarlöften.
– Medborgarnas svar är viktiga för att kunna få en så bra helhetsbild som möjligt. Tillsammans med våra egna analyser ger det ett bra underlag till kommande medborgarlöften, säger Anna Johansson som är kommunpolis.

Enkäten är digital och besvaras på webben. Den är öppen fram till den 30 april och de nya medborgarlöftena presenteras till sommaren. 

Svara på enkäten

Vill du svara på enkäten? Följ länken här nedanför.

Länk till medborgarenkäten

Medborgarenkäten är en del av samverkan mellan polisen och Ronneby kommun

Ett samverkansavtal ligger till grund för kommunens och polisens gemensamma arbete med att öka tryggheten och förebygga brott i Ronneby kommun. Medborgarenkäten är ett av flera verktyg som används.

Grunden i samverkan är dock det löpande arbetet som sker. Här sammanställs exempelvis varje vecka en gemensam lägesbild, trygghetsvandringar genomförs återkommande och årligen görs även polisens trygghetsmätning. Alla delarna vägs in när medborgarlöften arbetas fram.
– Precis som polisen lyfter fram så är medborgarnas synpunkter viktiga för vårt gemensamma arbete för ett tryggare Ronneby. Genom enkäten vill vi ge fler chansen att vara delaktiga och tycka till kring prioriteringarna framåt, säger Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare Ronneby kommun.

Vad är ett medborgarlöfte?

Ett medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polisen och Ronneby kommun gör tillsammans. Löftet innebär olika aktiviteter som genomförs för att förebygga brott och öka tryggheten.

Om medborgarlöften på polisen.se