Narkotika hittades vid lekplats i Västerås

Under måndagen larmades polisen till lekplatsen Lekberga i Tillberga med anledning av att en förskoleklass hittat misstänkt narkotika.

På plats konstaterade polisen att det rörde sig om tablettkartor med Tramadol som är narkotikaklassat. Polisen hittade även hasch i anslutning till gömman som var strax bakom ett mindre hus som står på eller vid lekplatsen. 

Polisen fick uppgifter från personalen från skolan om att några av barnen ska ha tryckt ut en del av tabletterna från kartorna och provsmakat dessa. Det finns inga uppgifter i anmälan om att något barn har skadats i samband med detta.

Polisen ser allvarligt på händelsen då narkotika har förvarats på en plats där barn rör sig. Detta ökar risken att ett barn får sig i en okontrollerad mängd narkotika och att det uppstår fara för liv och hälsa.

En anmälan om narkotikabrott har upprättats. Senare samma dag söktes platsen av med en polishund i syfte att hitta och beslagta mer narkotika.   

Polisen har samverkat med Tillbergaskolan.