Närmare 1700 fortkörare under trafikveckan i region Mitt

Närmare 1700 personer rapporterades för hastighetsöverträdelse i region Mitt under trafikveckan mellan den 7 och 13 mars.

Fokus för trafikveckan har varit hastighet i tätbebyggt område, dvs. de platser där det är lokalt allra viktigast och där många rör sig, till exempel vid skolor, i bostadsområden eller stadskärnan.

– Även små hastighetsöverträdelser har betydelse. Majoriteten av alla bilförarna kör lite för fort och därför är det viktigt att få fler att följa skyltad hastighet. Det uppnår vi bland annat genom att rapportera alla som kör för fort. Forskning visar att om vi kan sänka genomsnittshastigheten med bara 1 km/h är det något som gör att färre skadas eller omkommer i trafikmiljön, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

1664 hastighetsöverträdelser

Sammanlagt rapporterades 1664 personer för hastighetsöverträdelser under trafikveckan i region Mitt. 365 av dessa personer rapporterades för hastighetsöverträdelse i intervallet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Trafiken är en viktig och prioriterad fråga i region Mitt. Genom våra kontroller kan vi göra skillnad i trafikmiljön och rädda liv, säger Maria Rosander.

Inte bara trafikbrott

Även annan brottslighet upptäcktes under trafikveckan: 57 personer misstänks för narkotikabrott, fyra efterlysta personer hittades och i fem fall uppdagades stöldbrott.

– Det är tydligt att det är i trafiken som vi hittar annat än bara trafikbrott, man vet aldrig vem som sitter bakom ratten. Genom att identifiera avvikande beteenden i trafiken kan vi upptäcka kriminella som använder vägnätet för att begå brott. Vi arbetar effektivt mot fortkörning och andra trafikbrott och får även bort personer från vägarna som inte ska vara där, avslutar Maria Rosander.

Resultat trafikvecka hastighet i region Mitt, vecka 10

Hastighet 6-9 km/h Narkotika Stölder Efterlysta
1664 365 57 5 4