Närmare 6000 ärenden mot särskilt utsatta brottsoffer under 2021

Idag på internationella kvinnodagen lyfter polisen i region Mitt brotten mot särskilt utsatta brottsoffer.

Sedan några år tillbaka har Polismyndigheten en satsning mot särskilt utsatta brottsoffer - i polisregion Mitt benämns satsningen Gryning. Resursförstärkning, metodutveckling och samverkan med andra samhällsaktörer är viktiga delar och fokus är våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive grooming samt barnpornografibrott.

Insatser vid storhelger
Under storhelger och ledigheter är det vanligt att antalet brott mot särskilt utsatta brottsoffer ökar. Polisen i region Mitt genomförde dagarna innan jul en brottsförebyggande insats ”Operation Julefrid” med ökad närvaro i bostadsområden och samtal med medborgare och delade ut information om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta. Och fler insatser planeras till kommande storhelger under året.

-Under 2021 inkom 5951 ärenden gällande brott i parrelation, brott mot barn och våldtäkt mot vuxna i region Mitt. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka. Polisen får oftast kännedom om brott först när någon gör en polisanmälan. Det kan till exempel vara personen som är utsatt, en granne eller en vän som ringer. Det är därför viktigt att informera alla i samhället om att agera utifrån sin förmåga, ta känslan på allvar och att hellre kontakta polisen en gång för mycket än inte alls, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Ökat fokus på gärningsmän
Våldsutövarna är inte en homogen grupp och gärningspersonerna finns i alla samhällsskikt. En stor grupp som utövar våld i hemmet syns inte i polisens brottsstatistik, utan är ostraffade och välanpassade i samhället.  

-Inom ramen för Gryning identifierar vi nu vilka individer som ofta förekommer i ärenden som rör särskilt utsatta brottsoffer. Här behöver vi inom polisen flytta fram våra positioner och visa gärningsmän att de har våra ögon på sig så att våldsspiraler kan brytas och fler liv räddas, avslutar Ulf Johansson.