NFC tar bort ackrediteringen för några metoder

Undersökningarna som det gäller kommer fortsatt att utföras på ett kvalitetssäkrat sätt men utlåtandena kommer att sakna Swedac:s ackrediteringsmärke.

NFC har valt att inte längre ha metoderna 644, 761, 789 och 815 ackrediterade. Detta innebär att de utlåtanden som grundar sig på nämnda metoder inte kommer att ha Swedac:s ackrediteringsmärke men metoderna kommer fortfarande användas på ett kvalitetssäkrat sätt utanför ackrediteringens omfattning.

Metoderna som det gäller är följande:

  • Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial, (644)
  • Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial, (761)
  • Metodbeskrivning för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial, (789)
  • Standardförfarande för utläsning av video från bandburen media, (815)

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar