Norrbotten rekryterar bäst i klassen

Med 16 av 22 fyllda platser till höstens terminsstart är Norrbotten bäst i klassen när det kommer till andelen antagna polisstudenter.

För bara ett halvår sedan var läget det motsatta: i augusti 2021 hade Norrbotten fortfarande inte en enda sökande till kommande termin.

— Läget såg minst sagt problematiskt ut, men ur det allvaret kom också mycket bra arbete, som jag är övertygad om har tagit oss dit vi är idag, säger Magnus Modig, kanslichef i polisområde Norrbotten.

Norrbotten toppar hittills andelen antagna i polisregion Nord, som i sin tur har störst andel antagna av alla polisregioner inför höstens terminsstart. Bara polisområde Uppsala har enligt den senaste jämförelsen högre siffror än Norrbotten.

Polisens arbete har fokuserat på att försöka skapa intresse kring polisyrket hos målgruppen personer 18-35 år, men också att djupdyka i organisationens processer för att se om de på något sätt utgjorde hinder för personer att söka just Norrbotten.

— Beslutet att låta sökanden till Norrbotten själva få välja sin tjänstgöringsort var ett viktigt steg där, och feedbacken på det har varit i princip bara positiv, säger Magnus Modig.

— Vi har jobbar systematiskt och målinriktat, nästan envist med det vi kallar ”attrahera-arbetet”, men också försökt lära längs vägen. Vi vet idag att det personliga mötet är ett kraftfullt verktyg så där har vi lagt mycket tid, säger Magnus Modig.

I region Nord finns idag sammanlagt 53 antagna till totalt 80 platser. Fyra av Norrbottens platser är inte bekräftade, vilket ger att siffran kan komma att ändras. 

Polisutbildningen är två års studier följt av sex månaders praktik och utbildningen ges på fem orter i Sverige: Borås, Malmö, Stockholm, Umeå och Växjö. Utbildningen går även att läsa på distans.

Kontaktpersoner: Magnus Modig, kanslichef, 010-5683123
Emma Lindberg, kommunikatör, 010-5684570