Nya förslag till villkor vid idrottsevenemang

Polisen gör justeringar i sin inriktning för villkorsgivning vid idrottsevenemang. Syftet är att förbättra säkerheten och öka tryggheten för publiken.

Polismyndigheten har tagit fram ett förslag till ny handbok som beskriver polisens rutiner för villkorsgivning vid idrottsarrangemang.

– Säkerheten är viktig på arenor med stor publik. Ingen ska behöva vara orolig för att bli nedtrampad, misshandlad eller allvarligt brännskadad vid ett idrottsevenemang, säger Per Engström, sektionschef vid Nationella operativa avdelningen (Noa).

Förändringen av inriktningen består av tre huvudsakliga delar:

  • Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.
  • Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid villkorsgivning.
  • Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.

– Vårdpersonal, räddningstjänst, polis och ordningsvakter måste alltid kunna agera på arenor utan att hot eller våld riktas mot dem. Om någon blir akut sjuk, en brand eller ett allvarligt brott inträffar, måste det finnas möjlighet att undsätta personer på läktare, säger Per Engström.

– Det är olagligt att medföra och tända bengalisk eld utan tillstånd. Men eventuella villkorsbegränsningar för arrangörer föreslås att göras utifrån en bedömning där illegal pyroteknik är en del av säkerheten som helhet.

De allra flesta idrottsevenemang genomförs utan brott eller risker för besökare. Det finns dock en liten grupp personer som polis och arrangörer har stora problem med kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå.

– Vi har utvärderat tidigare säsonger och haft en nära dialog med idrottsrörelsen. Vi justerar nu vår inriktning och kommer att tillsammans med berörda klubbar arbeta aktivt mot de personer som ställer till bråk och begår brott, exempelvis genom avstängningar från arenor, avslutar Per Engström.

Förslaget till ny handbok för villkorsgivning av idrottsevenemang förväntas att inom kort fastställas av Polismyndigheten.