Flera åtgärder mot passköerna

Ett pass som är belyst av UV-lampa. Foto.

Köerna för passhantering har ökat kraftigt och är i många delar av landet oacceptabelt långa. Det pågår ett intensivt arbete för att alla ska få passtider inom rimlig tid.

Pandemin har inneburit ett nytt läge för hela vårt samhälle och under de gångna två åren har cirka 1,5 miljoner personer inte förnyat sina pass. Denna uppbyggda passkuld i kombination med en vanlig högsäsong och att restriktionerna i samhället släpptes på en och samma gång medför att efterfrågan på passtider är mycket stor. Som ansvarig myndighet gör vi nu vad vi kan för att hantera den uppkomna situationen och korta köerna.

Vi rekryterar nya medarbetare

En av de avgörande faktorerna för att vi ska kunna släppa fler tider är att vi har utbildade passhandläggare som kan ta emot ansökningar och hantera utlämning av pass på ett rättssäkert sätt. Vi inledde därför rekryteringar redan i december men det är ett arbete som sker fortlöpande.

Vi förlänger öppettiderna

I de regioner där det finns tillräckligt med passhandläggare och möjlighet har man nu förlängt öppettiderna. Allteftersom ny personal kommer in i verksamheten så ökar vi öppettiderna i flera regioner och släpper fler bokningsbara tider.

Vi fördelar om våra resurser

För att hantera den akuta och uppkomna situationen ser vi även över om vi kan omfördela resurser. Konkret betyder det att vi tar personal från annan verksamhet för att bemanna våra passexpeditioner.

Dessa åtgärder kommer förbättra situationen men givet läget räknar vi med att det kommer vara en ansträngd situation under en längre tid, framförallt i storstadsregionerna.