Polisen i Stockholm börjar med Snabbare lagföring för unga lagöverträdare

Polisen kontrollerar en ungdom.

Bild: Polismyndigheten

Försöksverksamheten Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare är ett framgångsrikt arbetssätt som har implementeras i hela Polismyndigheten. Från den 15 mars börjar region Stockholm även arbeta enligt denna metod mot unga lagöverträdare.

Arbetet med ungdomar är prioriterat liksom att minska dessa brottskategorier. Arbetet involverar hela rättskedjan men har störst påverkan hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och socialtjänsterna i hela Stockholm län. Processen innebär effektivare, snabbare arbetssätt samt utökad samverkan mellan organisationerna.

Inom max tio dagar ska polisen ha hållit förhör med den misstänkte ungdomen och inom tio veckor från att brottet har begåtts ska de få eventuell lagföring.

Att utreda ungdomsbrott tar generellt längre tid på grund av dess komplexitet. Till exempel att ungdomsbrotten blir grövre, att fler är inblandade i brottet, att ärendena är gränsöverskridande över regionen och att ungdomen är minderårig. 
-Att få klart ett ärende snabbt och effektivt ger flera positiva synergier för såväl misstänkt som målsägare. En snabb reaktion från samhället är särskilt viktigt för unga lagöverträdare men även för brottsoffren som många gånger är även de är unga. De blir bättre förhör eftersom den misstänkte kommer ihåg bättre om det inte går så lång tid mellan brott till förhör. För polisen innebär detta att utredarna kan koncentrera sig på de grövre brotten, som rån och misshandel, säger Jörgen Nilsson, projektledare i region Stockholm.

Historik

Arbetet med ungdomsspåret började i tre lokalpolisområden i polisområde Stockholm nord under 2019. Sedan utökades arbetet till att omfatta hela polisområde Stockholm nord, ett av fyra polisområden i region Stockholm.

I februari 2022 fick Polismyndigheten ett regeringsuppdrag om att ungdomsspåret ska utvidgas till hela region Stockholm, det vill säga polisområde Stockholm city, syd samt Gotland. Tidigare var det en begränsning i och med att ungdomen skulle vara hemmahörande i det lokalpolisområde där brottet begåtts för att man skulle kunna utreda ärendet. Det behövs inte längre, nu räcker det att ungdomen bor inom Stockholms län och att brottet har begåtts här.

Polisområde Stockholm nord, som jobbat med ungdomsspåret, har mellan 2020-2021 hanterat cirka 500 ärenden. Ungefär 55 procent av dessa genomfördes med förhör direkt på plats. De övriga ärendena har hanterats genom kallelse till ett förhör.