Polisen vidtar åtgärder efter skjutningen på Hammarby

Polisen har efter skjutningen genomfört en mängd olika åtgärder för att säkra spår och information till den förundersökning som just nu pågår.

Efter söndagens skjutning på Liegatan fortsätter polisens arbete i flera delar.

– Spår som säkrades under gårdagen följs upp och det kommer hållas fler förhör under dagen. Vidare pågår ett arbete med att klarlägga vad som föranlett skjutningen, i nuläget finns ingen klar motivbild, säger Lars Jansson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Västerås.

Under söndagens arbete deltog flera polisresurser, däribland specialistkompetenser i form av helikopter, specialsökhund och kriminaltekniker. Polisen genomförde en mängd viktiga åtgärder som ligger till grund för den utredning som nu pågår.

– Parallellt med utredningen pågår ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, bland annat genom högre polisiär närvaro på olika platser i Västerås.

Lokalpolisområde Västerås har under flera år kraftsamlat i arbetet mot grovt kriminella individer som har legat bakom flera grova vålds- och vapenbrott.

– Det sker bland annat genom underrättelsebaserat arbete, spaning, tillslag, ingripanden och utredning. Polisen måste vara fortsatt uthållig och offensiv i arbetet mot grov brottslighet.

En förundersökning om försök till mord pågår och leds av Polismyndigheten. Det finns ingen gripen eller misstänkt i utredningen.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via telefon 114 14 eller Tipsa polisen (polisen.se).