Inställd polisinsats/kommendering Jönköping

Arrangören har själv valt att ställa in den allmänna sammankomsten och därför kommer polisinsatsen att avvecklas.

Uppdaterad information 2022-03-04 klockan 14:22

Arrangören har själv valt att ställa in den allmänna sammankomsten och därför kommer polisinsatsen att avvecklas.

Information 2022-03-04 klockan 11:45

En tillståndsgiven allmän sammankomst kommer att äga rum fredagseftermiddag den 4 mars i Råslätts centrum, Jönköping.

Polisen kommer att ha en kommendering för att säkerställa den närvaro som behövs så att den allmänna sammankomsten kan genomföras utan brott och ordningsstörningar.

Polisen arbetar med en särskilt avsatt polisresurs för att se till att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det. I arbetet med den allmänna sammankomsten kommer polisen att använda UAS (Unmanned Aerial System).

Mediefrågor hänvisas till Polisens presstjänst.