Rikspolischefen deltog i krishanteringsrådet

Gruppbild från krishanteringsrådet.

Regeringskansliets krishanteringsråd sammanträdde i fredags, med anledning av utvecklingen i omvärlden. Mötet hölls för att utbyta information om myndigheternas hantering av situationen, och säkerhetsställa samverkan.

– Vi tog del av en gemensam lägesuppdatering, och vi har en väl fungerande samverkan mellan myndigheterna i Sverige. I nuläget ser vi inte att situationen i Ukraina har någon påverkan på Polismyndighetens förmåga att fullfölja vårt uppdrag, och vi är beredda att ställa om i fall det behövs, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Regeringskansliets krishanteringsråd sammanträder två gånger per år för en allmän orientering om arbetet inom krisberedskapsområdet. Rådet kan också sammankallas för informationsutbyte mellan Regeringskansliet och myndigheter under allvarliga händelser och kriser.