Skärpt straff för systematiska stölder efter lagändring

Nya bestämmelser i lagen gör att hovrätten dömer en man för grova stölder efter att han vid ett flertal tillfällen stulit mobiltelefoner i olika butiker.

Strax före jul dömde Stockholms tingsrätt två män till fängelse för ett stort antal stölder runt om i Sverige sedan 2017.

En av männen var misstänkt för över 40 stölder men åklagaren Frida Velander valde att förundersökningsbegränsa nästan hälften av misstankarna och åtala honom för 25 tillfällen av stöld, varav 18 som grova. Hon ansåg att det antalet borde räcka med hänsyn till en ändring i lagen om stöld som trädde i kraft den 1 mars 2021. Då lades en ny kvalifikationsgrund till som gör att en stöld kan rubriceras som grov ”om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt”. Av de 25 åtalade stölderna hade 18 stycken begåtts efter lagändringen. Tingsrätten gick dock inte på åklagarens linje, utan dömde mannen till två års fängelse, samt utvisning, för stöld av normalgraden.

Hovrätten skärper straffet

Åklagaren överklagade domen till hovrätten, då hon sökte vägledning för hur många brott som krävs för att det ska bedömas som systematiskt enligt lagändringen. Hovrätten gick på åklagarens linje och skärper nu straffet för mannen och dömer honom till 2 år och 6 månaders fängelse för 18 fall av grov stöld och 7 fall av stöld. Motiveringen är att stölderna har ”utövats systematiskt och följt en brottsplan”. Hovrätten har även beaktat att mannen och hans olika medgärningsmän ”använt sig av särskild utrustning vid gärningarna”.

Åklagare Frida Velander är nöjd med hovrättens dom.

– Lagstiftaren har tydligt uttalat att även enklare brott begångna på ett systematiskt sätt av organiserade brottsligor bör straffas hårdare. Hovrättens dom visar att lagändringen har utvidgat tillämpningsområdet för grov stöld och utredningar av organiserad brottslighet kan nu leda till såväl strängare straff som utvisningar med långa återreseförbud, säger hon.

"Finns ett värde i att gå upp med flera brott" 

Kerstin Sundmark, handläggare för ärendet och utredare på gränspolisen i Stockholm, är även hon nöjd.

– Det är lätt att förundersökningsbegränsa bort brott när man har många brott, eftersom straffvärdet inte påverkas nämnvärt. Men riktigt så enkelt är det inte. Svea hovrätts dom visar att det finns ett värde i att gå upp med flera brott om de skett organiserat och systematiskt och kanske till och med hjälp av speciella verktyg. När brotten omrubricerades som grova ökade straffvärdet. Hovrätten utökade också den ursprungliga påföljden med sex månader. Värt att komma ihåg, säger hon.

Målnr Svea Hovrätt B252-22