Snabbförfarande av brottsmål med unga lagöverträdare utökas i Stockholm

Polis, socialtjänst och ungdom i samtal.

Bild: Polismyndigheten

Så kallat ungdomsspår i polisens försök med snabbare lagföring införs i hela region Stockholm.

Den 15 mars började polisen i hela region Stockholm att arbeta enligt detta arbetssätt mot unga lagöverträdare, mellan 15 och 17 år. Brotten ska vara av enkel beskaffenhet, till exempel: ringa stöld, missbruk av urkund, brott mot knivlagen, olovlig körning och ringa narkotikabrott. Ungdomen måste vara hemmahörande i region Stockholm och ärendena måste vara polisledda i nuläget.

Det viktigaste är att de långtgående förstahandsåtgärderna genomförs snabbt.

- Det har bara gått en vecka, men vi ser redan positiva effekter och bättre samverkan. Arbetssättet infriar alla våra förhoppningar, säger Jörgen Nilsson, projektledare hos polisen i region Stockholm.

Syftet med att det nya arbetssättet införs är:

 • För ungdomarnas bästa. Med en tidig konsekvens kanske den brottsliga banan inte eskalerar.
 • Bättre förhör. Det går inte så lång tid mellan brott och förhör.
 • Ökad samverkan med socialtjänsterna.
 • Misstankeförhör inom max tio dagar från brott och en eventuell lagföring ska ske senast tio veckor efter brott.
 • Utredningssidan kan koncentrera sig på de grövre brotten när de ringa ungdomsbrotten hanteras mer eller mindre direkt på plats av polispatrullen.

Bakgrund/Snabbare lagföring

Det ursprungliga regeringsuppdraget kom den 14 februari 2019 och omfattade då tre lokalpolisområden i polisområde Stockholm nord. Utvärderingar har visat på goda effekter, snabbare hantering och nöjda medarbetare. För att ytterligare kunna skala upp arbetet fick Polismyndigheten ett utökat regeringsuppdrag om unga lagöverträdare den 3 februari som nu gäller hela region Stockholm. Det pågår till och med den 31 december 2024.

Statistik från vecka 11, 2022

 • Totalt har 14 ärenden hanterats.

Topp 10 brottsmisstankar

 1. Stöld, ej inbrott
 2. Narkotika, bruk
 3. Narkotika, innehav
 4. Olovlig körning
 5. Olaga innehav av kniv
 6. Övriga brott mot specialstraffrätten
 7. Rattfylleri
 8. Vårdlöshet i trafik
 9. Olovligt brukande
 10. Övriga