Stor insats mot fildelare av sexuella övergrepp mot barn

Beslagtagen lagringsmedia

En del av den lagringsmedia som beslagtagits. Bild: Polisen

Polisen genomförde på onsdagsmorgonen tio synkroniserade tillslag i Stockholms län. På varje adress bor en person misstänkt för grovt barnpornografibrott genom fildelning.

Vid tillslaget frihetsberövades tio personer och en större mängd lagringsmedia har tagits i beslag. Ärendena har uppkommit genom polisens internetspaning mot gärningsmän som fildelar dokumenterade sexuella övergrepp på barn, i realtid. De misstänkta gärningspersonerna som är män i 30-70-årsåldern har i nuläget ingen känd koppling till varandra.

– Syftet med operationen har varit att lagföra fildelare som sprider övergreppsmaterial på internet i realtid. Ett annat syfte har också varit att involvera poliser som i sin ordinarie verksamhet inte verkar inom detta brottsområde, för att tillsammans kraftsamla i den växande brottskategori som internetrelaterad sexualbrott mot barn är, säger Maria Wickman, koordinator för insatsen och förundersökningsledare vid gruppen för Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB).

Onsdagens tillslag skedde i en samordnad insats mellan olika enheter inom polisen, koordinerad av ISÖB, en grupp på polisens regionala IT-brottscentrum i Stockholm som utreder internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Vid insatsen deltog även personal från lokalpolisområden, regionala och nationella insatsstyrkan, regionala utredningsenheten samt IT-forensiker.

Polisens IT-forensiker kommer nu att spegla innehållet i beslagtagen lagringsmedia och utbildade granskare av övergreppsmaterial kommer att analysera innehållet för vidare utredning, identifiering av eventuella målsägare och lagföring av gärningsman.

Läs mer: Sexualbrott mot barn på nätet - lagar och fakta