Stort antal personer häktade i polisområde Västmanland

47 personer är just nu häktade i olika ärenden som utreds av polisområde Västmanland. – Jag har inte varit med om att siffran har varit så hög någon gång, säger Peter Eriksson som är samordnare på utredningssektionen i Västmanland.

En anledning till att så många personer är häktade just nu är att pågående utredningar har växt och fler misstänkta har frihetsberövats under tidens gång. En annan är att polisen i Västmanland har gjort framsteg i utredningar som gäller grova brott och i dessa är det vanligare att de misstänkta häktas.

Brotten som de häktade är misstänkta för är bland annat grovt narkotikabrott, brott i parrelation, mordbrand, försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse. Pågående förundersökningar som ställer krav på polisområdets och lokalpolisområdenas utredare.

– Brotten är spridda över hela länet och utredningsgrupperna samarbetar hela tiden för att utredningarna ska bedrivas på ett så bra sätt som möjligt, trots det ansträngda läget med ett stort antal häktade. Utan deras samarbetsförmåga hade polisområde Västmanland haft en betydligt tuffare utredningssituation, säger Peter Eriksson.

 – Vi har också ett bra samarbete med Åklagarmyndigheten som leder alla förundersökningar med häktade personer.

I normalfallet är runt 25-30 personer häktade i ärenden som utreds i Västmanland.  

– Det är en siffra som hela tiden varierar beroende på vilka brott som begås, om någon frihetsberövas och om det finns skäl till häktning.

Varför är det bra för polisens utredningsarbete att misstänkta blir häktade för brott?

– En häktad person kan till exempel inte lämna landet, förstöra bevis eller fortsätta begå brott.

Häktning

Häktning är ett frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att personen avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Den som är skäligen misstänkt får häktas om det är synnerligen viktigt i avvaktan på ytterligare utredning. Häktning får inte ske om det kan antas vara uppenbart att straffet stannar vid böter.

Källa: Åklagarmyndighetens hemsida www.aklagare.se