Summering av polisens insats under Rally Sweden

Polisen summerar insatsen under Rally Sweden som lugn med få ordnings- och trafikstörningar. Arrangemanget har flutit på väl och folk har överlag skött sig utmärkt.

Polisen har haft en hög närvaro både i centrala Umeå och ute vid specialsträckorna. Vi har arbetat förebyggande med trygghet och ordning för medborgare och besökare.

Helgen har arbetsmässigt varit jämförelsebar med en normal lönehelg. Mycket folk i Umeå centrum, men överlag en god stämning. Berusningsnivån har varit hög på en del håll, men det har inte renderat i särskilt många ordningsstörningar och endast ett fåtal brottsanmälningar.

Folk har också skött sig bra i trafiken och på skotrar.

Vi har fokuserat på trafiksäkerhetsarbete genom hastighets- och nykterhetskontroller samt skoterkontroller för att undvika trafikstörningar, köer och eventuella olyckor. Vår uppfattning är att folk har respekterat lagar, regler och anvisningar. Allt rapporteras ha flutit på väl.

Polisen har också tillsammans med socialtjänsten arbetat förebyggande mot prostitution och människohandel. Enligt vår kartläggning har en handfull kvinnor befunnit sig i Umeå i syfte att sälja sex. Vi har etablerat kontakt och fört samtal med dem i syfte att de ska avbryta sin verksamhet samt även för att berätta om möjligheter till stöd och hjälp.

Slutligen vill polisen vill rikta ett tack till besökare och arrangör för ett väl genomfört evenemang sett till ordning och säkerhet.