Tillfällig kamerabevakning i centrala Sundsvall förlängs

Polisområde Västernorrland har beslutat att förlänga kamerabevakningen i centrala Sundsvall samt utöka bevakningen med en kameraplats på Olof Palmes torg. Kamerapaketen planeras sitta uppe året ut.

Kamerabevakning är en del av lokalpolisområdets brottsförebyggande arbete. Kamerorna är placerade på strategiskt utvalda platser i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar för att kunna underlätta utredning och lagföring. 

- De tillfälliga kamerorna har suttit uppe sedan i höstas och de uppfattas som ett oerhört bra komplement och verktyg för polisen i centrala Sundsvall, i såväl det brottsutredande arbetet som det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Beslutet just nu är att förlänga den tillfälliga kamerabevakningen året ut samt utöka med en kamerapunkt vid Olof Palmes torg, säger Christian Hald, polisens samordnare för kameraprojekt i Sundsvall.

Polisområdet arbetare nu vidare för att få fast etablering av kamerabevakning i centrala Sundsvall och på sikt även på flera orter och platser i polisområdet.

Kontakt

Christian Hald
Samordnare för kameraprojektet i Sundsvall

Veronica Andersson
t.f. lokalpolisområdeschef i Medelpad