Tillställning på Södermalm inför fotbollsmatch den 2 april

Lördagen den 2 april är det fotbollsmatch på Tele2 Arena med start klockan 15.00. Matchen föregås av att personer samlas och går i grupp från Medborgarplatsen till arenan. Detta kommer att påverka framkomligheten i trafiken.

Polisen gör utifrån tidigare erfarenheter bedömningen att människor kommer börja samlas på Södermalm omkring kl 11.00. Promenaden till arenan kommer att starta vid 13-tiden. Polisen kommer i detta skede arbeta för att underlätta för de som ska gå till arenan. Trafiken runt Götgatan, Skanstullsbron och riksväg 73 kommer att spärras av och ledas om i den omfattning som behövs. Syftet med trafikomläggningen är att ge minsta möjliga trafikstörningar.

Stockholmspolisen har en särskilt uttagen polisinsats för att förebygga ordningsstörningar och ingripa mot brott. Polis kommer även stötta arrangören i deras ansvar vid arenan och under arrangemanget. Allmänna kommunikationer och vägarna runt arenaområdet kommer under eftermiddagen användas av många som ska åka till och från evenemanget.

Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för trygga evenemang utan våld och ordningsstörningar.

Erfarenheter visar också att insläppen tar tid på grund av att besökarna måste visiteras för att undvika att otillåtna föremål tas in på arenan. Erfarenheter från tidigare matcher påvisar också att ordningsstörningar inte kan uteslutas. Det kan också förekomma illegal pyroteknik under det att åskådarna går från Södermalm till arenan och inne på arenan vilket kan orsaka obehag samt medföra eventuella hälsorisker.

Vid polisinsatsen kommer det användas UAS – Unmanned Aerial System (system för obemannade flygfarkoster) som ska användas i brottsförebyggande syfte. Behov av kamerabevakning med UAS bedöms även föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte med beslutet är också att på ett effektivt sätt kunna lösa störningar i trafiken som kan uppstå. Se nedanstående kartor för övervakade områden. Särskilt beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i KBL – Kamerabevakningslagen.

Kartbild över Södermalm

Övervakningsområde UAS

Kartbild arenaområdet

Övervakningsområde UAS

Mer information om matchen och arenaområdet finns på https://www.tele2arena.se

För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se