Krogsamverkan förhindrar brott i Stockholms nöjesliv

Samverkan och tillsyn av krogar är en framgångsfaktor för att minska brottsligheten i krogmiljö.

Norrmalmspolisen ser att besökarna på stadens krogar är tillbaka på den nivå det var innan pandemin. Och för att förhindra och förebygga brott är det viktigt att det finns en effektiv och återkommande samverkan mellan krogägare, polis och Stockholms stads tillståndsenhet.

– Det är otroligt viktigt att vi får bort kriminella aktörer från denna arena för att förebygga brott, minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Ola Åkesson från lokalpolisområde Norrmalm.

Krogarnas ansvarsfulla arbete förebygger bland annat alkoholskador, minskar risken för våldsbrott och ökar den generella tryggheten. För restaurangägare och personal inom krogbranschen hänvisar Ola Åkesson till STAD (Stockholm förebygger alkohol-och drogproblem) som är ett kompetenscentrum som bedrivs av Region Stockholm och Karolinska institutet. 

– Att krogpersonalen har kunskap, utbildning och genomför en egenkontroll angående sin alkoholservering är positivt säger Ola Åkesson.

Vid en nyligen genomförd tillsynsinsats konstaterades det att ungefär hälften av de krogar som kontrollerades hade en ansvarsfull alkoholservering. Kontrollen genomfördes av ett stort antal poliser tillsammans med Stockholms stads tillståndsenhet, som förutom alkoholserveringen även kontrollerade krogarnas nödutgångar.

– Det är viktigt att vi alla samverkar och arbetar för ett tryggt och säkert nattliv där reglerna om ansvarsfull alkoholservering efterlevs. Det är väldigt bra att ingen underårig påträffades med alkohol och de restauranger som haft anmärkning kommer vi återkoppla till och ha en dialog med om hur de ska förbättra sig, säger Carina Cutlip, tillståndsenheten Stockholms stad.