Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet i Stockholm och Gotland

Hastighetskontroll av LPO Nacka.

Bild: Polisen

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor genomför polisen i region Stockholm och Gotland en trafikinsats under vecka 10, mellan 7 och 13 mars. Fokus är hastighetskontroller och trygghetsskapande arbete i trafiken.

Hastighet och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse för trafiksäkerheten och i de fall en trafikolycka sker, hur allvarliga följder olyckan får. Därför satsar polisen extra på hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en bra metod för polisen att upptäcka fordon där kriminella färdas och kunna beslagta narkotika, vapen och stöldgods.

Inriktningen på trafiksäkerhetsveckan kommer att vara på hastighetsöverträdelser och trygghetsskapande arbete i trafiken.

– Fokus är runt skolor och platser där andra oskyddade trafikanter vistas. Satsningen görs för att få ned hastigheten och öka trafiksäkerheten och flera verksamhetsgrenar inom polisregion Stockholm och Gotland deltar, säger Hans Nilsson Lanér, gruppchef på trafiksektionen.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer, där alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Trafiksäkerhetsveckan med fokus på hastighet är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Zheros webbplats