Vanligare med kniv bland unga: ”Det måste få ett stopp”

Två fall av grövre våld med vasst föremål på kort tid. Misstänkta och målsäganden är pojkar mellan 14-18 år. Polisen upplever en negativ utveckling av att fler unga personer idag bär knivar.

Den 7 mars knivskars en pojke utomhus på Bäckby. Strax efter greps en annan pojke misstänkt för försök till mord.

Den 16 mars utsattes en pojke för grovt våld med något typ av vasst föremål på Pettersberg. Strax efter greps två andra pojkar misstänkta för försök till mord.

De misstänkta pojkarna är fortsatt frihetsberövade och misstänkta för försök till mord i de olika fallen där utredningarna pågår. Polisen samverkar även med Åklagarmyndigheten som leder förundersökningarna och Socialtjänsten.

Polisens bild är att händelserna inte hänger ihop. Vidare pekar mycket mot att det handlar om isolerade händelser där personliga konflikter eller enskilda händelser ligger bakom brotten. För att förtydliga ser polisen att händelserna inte är en del av en pågående gängkonflikt där hämndaktioner avlöser varandra.

I ett större sammanhang upplever polisen i Västerås en negativ utveckling av att fler unga personer, nästan uteslutande pojkar eller yngre män, bär kniv. I vissa fall är de så unga som 12 år, även om det är ovanligt.

– Tröskeln till att bära kniv har blivit lägre och kan få allvarliga konsekvenser. Vi ser idag att personer som beväpnar sig med kniv till en början kanske inte tänkt använda den, men så hamnar de i bråk och kniven blir lätt att ta till, säger Lars Jansson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Västerås

– Bakgrunden till bråken kan handla om de mest simpla sakerna, som att någon har skrivit något olämpligt på sociala medier och sedan eskalerar situationen. I andra fall är de som bär kniv redan i kriminella kretsar och pressas av äldre kriminella att hota eller markera mot personer med exempelvis narkotikaskulder.  

När polisen ingriper mot personer som bär kniv är ofta förklaringen att de är hotade eller bara ska använda den i självförsvar. Men det är sällan de kan eller vill beskriva hotet som är riktat mot dem.

– Redan när en person tar beslut om att bära kniv på ett sätt som strider mot lagen så ska man veta att det kan innebära större konsekvenser än vad man har tänkt från början, både för en själv och för andra. Knivvåldet kan sluta med att de blir misstänkta för mord eller mordförsök och att en annan person dör eller blir skadad för resten av livet.

Polisen arbetar i flera delar för att komma åt problemet. Det kan handla om att i större utsträckning kontrollera personer som man misstänker bär kniv eller informera om konsekvenserna av att bära och använda kniv. Polisen lägger också ner ett stort arbete med att utreda grova brott, inte minst när det gäller unga personer som är inblandade. En annan viktig del är att samverka Socialtjänsten, kommun och andra vuxna i ungas närhet.  

– Det är viktigt att informera om den negativa utveckling polisen i Västerås ser så att fler är uppmärksamma på problematiken och larmar eller tipsar om att en viss person bär kniv eller ett annat farligt föremål. När det gäller unga personer kan polisen vidta fler åtgärder än att bara upprätta en anmälan och beslagta ett vapen.  

– För att ändå väga upp bilden vill jag avslutningsvis säga att de allra flesta, både unga och äldre personer, inte bär kniv. I den stora massan är det egentligen få som gör det, det som oroar framförallt är att fler yngre personer väljer att göra det. Det behöver få ett stopp.  

Knivar och andra farliga föremål

Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats om inte innehavet är befogat. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Brott mot knivlagen kan ge fängelse i högst sex månader. Handlar det om ett grovt brott mot knivlagen kan det ge böter eller fängelse i högst ett år. 

Läs mer: Knivar och andra farliga föremål (polisen.se)