21 personer frihetsberövade i omfattande narkotikainsats

Uniformerad polis utför forsonkontroll

Efter en insats som polisen har genomfört sitter just nu 21 personer frihetsberövade. Totalt har narkotika till ett gatuvärde av mellan 50 till 100 miljoner kronor tagits i beslag.

Spaningsenheter och utredningsorganisationen vid polisområde Stockholm city har under en tid bedrivit spaning och utredning mot grovt kriminella individer. Under insatsen har polisen tagit stora mängder narkotika och vapen i beslag i Stockholm city, södra förorter och i Mälardalen.

Totalt har 42 kilo kokain, 165 kilo cannabis samt sju särskilt farliga vapen tagits i beslag. Brottsutredningen har flera olika brottsrubriceringar. De grövsta är synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grovt vapenbrott.

− Narkotikahandeln är stor och finansierar den grova organiserade brottsligheten. Genom ett offensivt arbete under längre tid har vi nu fått ett väldigt bra resultat, säger Susanne Wikland tf. biträdande chef för polisområde Stockholm city.

Utredningen leds av åklagare. På grund av utredningens karaktär och dess krav på förundersökningssekretess kommer ingen ytterligare information delges och inga andra kommentarer ges.