Allvarliga anmärkningar mot krogar i Stockholm city

Blockerad nödutgång.

Blockerad nödutgång. Bild: Blockerad nödutgång.

Stockholms stad och Polismyndigheten genomförde ett stort antal krogtillsyner i helgen i syfte att förebygga våld och problem kopplade till alkoholberusning och narkotika.

Flera serveringsställen fick allvarliga anmärkningar såsom undermåligt utbildad personal, låsta och blockerade nödutgångar samt överservering. Vid en kontroll smet en man iklädd ordningsvaktsuniform från platsen. Eftersom han är identifierad misstänks han för föregivande av allmän ställning och lagföring kommer att ske.

Totalt kontrollerades 67 serveringsställen såsom nattklubbar, pubar, restauranger och hotell under den brottsförebyggande tillsynen. Vissa av kontrollerna har skett helt öppet för personal och gäster medan andra har skett dolt.

Förstärka positivt arbete

I samtliga fall har serveringsansvariga och ordningsvakter fått återkoppling för att förstärka positivt arbete och åtgärda de brister som uppmärksammats. Vid tillsynerna, som sker enligt alkohollagen, har dialogen med såväl kroganställda som gäster varit värdefull för att öka tryggheten.

– För att vi ska ha en trygg och säker miljö på restauranger i Stockholm är det väldigt viktigt att alla som arbetar har kunskap och förstår hur man serverar alkohol ansvarsfullt. Helgens tillsyn har visat att det fortsatt finns ett stort behov för krögare att ta ansvar för personalens utbildning och arbetssätt, säger Carina Cutlip, chef Tillståndsenheten, Stockholms stad.

Brister gällande ordningsvakter

Flera serveringsställen hade bristfällig bemanning gällande ordningsvakter. I ett fall arbetade ordningsvakten svart, i ett annat saknades ordningsvakt och på ytterligare ett stod en person iklädd ordningsvaktskläder som inte hade något förordnande.

– Vi ser allvarligt på dessa brister då ordningsvakterna har ett särskilt uppdrag att genomföra åtgärder på polismyndighetens uppdrag. Detta ska skötas med noggrannhet på ett korrekt sätt, säger Gisella Bjurhäll, kommunpolis, Lokalpolisområde Norrmalm.

Utbildning för serveringspersonal

Utbildningen för serveringspersonalen är på två dagar och det finns även en digital webutbildning som komplement. Kurserna anordnas inom ramen för STAD-samarbetet och den nyligen uppdaterade femåriga överenskommelsen. Samverkan med krogbranschen har som mål att förebygga våld genom att minska överservering och servering till underåriga. Vidare att skapa en säker och trygg krogmiljö för gäster och personal. Kriminella nätverk får därmed svårare att verka i lokalerna.

Frågor kan besvaras av Gisella Bjurhäll, polisregion Stockholm, telefon 0703-81 09 96 eller Carina Cutlip, Tillståndsenheten, Stockholms stad, telefon 08-508 250 57.