Ansökningsavgiften för nationellt id-kort återgår till 400 kronor

Från och med den 1 januari 2023 återgår ansökningsavgiften för nationellt id-kort till den ursprungliga nivån på 400 kronor. Det gäller oavsett när tiden bokades.

Polismyndigheten hemställde i maj till regeringen om sänkt ansökningsavgift för ansökan om nationellt id-kort.

– Vi ville att regeringen skulle sänka ansökningsavgiften för att i ökad utsträckning få medborgarna att ansöka om nationellt id-kort istället för pass, då tillgången till sådana var god och leveranstiden betydligt kortare, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen pass.

Beslutet bedöms ha fått effekt – antalet ansökningar om nationellt id-kort har ökat påtagligt och därmed har trycket på pass minskat.

– Den tillfälligt sänkta ansökningsavgiften har gett resultat och trycket för ansökan om pass har minskat. Därför har vi hemställt om att regeringen ska besluta att ansökningsavgiften ska återgå till 400 kronor, vilket de nu har gjort, säger Per Engström

Gäller alla tider från och med 1 januari 2023

Har du en tid bokad från och med 1 januari kommer du få betala den ursprungliga ansökningsavgiften på 400 kronor. Detta gäller även om du bokat tiden innan årsskiftet.

Fakta - ansökningsavgift för pass och nationella id-kort

Avgiften för ansökan om pass och nationella id-kort är avgiftsfinansierad och ansökningsavgiften bestäms av regeringen. Avgiftsfinansiering innebär att kostnaden för ansökning, hantering och tillverkning m.m. ska täckas av ansökningsavgiften.