Drönare kan användas inför och efter ett idrottsarrangemang

 • Karta som visar vilket område där polisen kan använda drönare mellan klockan 15-19 och 21-01 den 2 november 2022
  Karta som visar vilket område där polisen kan använda drönare mellan klockan 15-19 och 21-01 den 2 november 2022.
 • Karta som visar vilket område där polisen kan använda drönare mellan klockan 15-19 och 21- till 01 den 2 och 3 november 2022
  Området innanför den markerade linjen kan övervakas med drönare den 2-3 november 2022 mellan klockslagen 15-19 och 21-01.
 • Kartbild över ett område som kan bevakas med hjälp av drönare den 2-3 november 2022
  Inom det markerade området kan bevakning ske med hjälp av drönare den 2-3 november 2022 mellan klockan 15-01.
 • Karta som visar vilket område där polisen kan använda drönare mellan klockan 15-19 och 21-01 den 2 november 2022
  Karta som visar vilket område där polisen kan använda drönare mellan klockan 15-19 och 21-01 den 2 november 2022
1/4

Efter beslut av Polismyndigheten kan drönare komma att användas på vissa platser i centrala Stockholm och Vasastan samt vid Gullmarsplan den 2 och 3 november. Drönare används som komplement till de poliser som arbetar på platsen.

Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande och brottsutredande syfte och som ett komplement till de poliser som arbetar med insatsen. Anledningen till insatsen är ett idrottsarrangemang i Avicii Arena.

Beslutet om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen. 

Centrala Stockholm och Vasastan

Beslutet för centrala Stockholm och Vasastan gäller mellan klockan 15.00-19.00 samt klockan 21.00-01.00. De områden som omfattas finns på kartor till denna artikel och inkluderar Odenplan, Vasaparken, Observatorielunden och kringliggande områden samt Stockholm Östra station, tunnelbanestationen Tekniska högskolan, Humlegården och kringliggande områden.

Även ett område vid Stockholms centralstation, delar av Vasagatan, Norra Bantorget och kringliggande områden omfattas.

Vid arenaområdet 

Beslutet för arenaområdet gäller mellan klockan 15.00-01.00 vid Avicii Arena och Tele2 Arena, tunnelbanestationerna Gullmarsplan, Globen, Skärmarbrink, Blåsut och kringliggande områden.

Om kamerabevakning med drönare

 • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

 • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

 • Om hur polisen behandlar personuppgifter