Varning, falska sedlar är i omlopp!

Bild på ett stort antal svenska sedlar i olika valörer

Bild: Polisen

Ett större antal falska sedlar har upptäckts. Polisen uppmanar därför företag och privatpersoner att vara observanta när köp genomförs med främst 500-kronorssedlar.

Så här kan du se om en sedel är äkta:

  • Högre valörer har ett säkerhetsband med tre fönster. Om du vickar på sedeln kan du i fönstren se bilder som rör sig och växlar motiv mellan ”KR” och en kungakrona.
  • Varje sedel har en färgskiftande bild med anknytning till personen på sedeln. På 500-kronorssedeln sitter den till höger om Birgit Nilsson. Vickar du på sedeln kan du där se sedelns valörsiffra som också skiftar färg.

Jag har hittat en falsk sedel – vad gör jag nu?

Privatperson:

Om du upptäcker en falsk sedel, ta inte emot den. Om du redan har tagit emot en falsk sedel ska du göra en polisanmälan.

Inom handel:

  • Identifiera den som lämnat sedeln/ta ID.
  • Behåll sedeln och kontakta polisen.

Läs mer om falska sedlar: https://polisen.se/.../skydda.../bedrageri/falska-sedlar/