Förstärkt förmåga i julhandeln i region Stockholm

Polisen i region Stockholm har även i år förstärkt närvaro på publika platser i samband med julhandeln.

Den förstärkta närvaron är en del av en ökad beredskap för att kunna agera snabbt vid behov, samt skapa trygghet på platser där många människor samlas. Det ger även polisen en större möjlighet att upptäcka avvikande beteenden och samtala med medborgare.

Ingen ökad hotbild

I Stockholm city, där julskyltning, restauranger och butiker lockar många besökare, kommer polisen att ha förstärkt förmåga från och med slutet av november. Det innebär att det kommer att finnas fler poliser på platser där många människor samlas. Den ökade närvaron beror inte på en känd eller förändrad hotbild.

Polisområde nord kommer ha förhöjd närvaro i bland annat köpcentrum. Ambitionen är att regelbundet ha synlig polispersonal i publika miljöer för att skapa trygghet och säkerhet.

Ökad samverkan

Även i polisområde Stockholm syd finns en ökad polisiär närvaro med anledning av julhandeln. Ett särskilt fokus kommer att ligga på närvaro vid handelsplatser och andra publika platser där många människor är i rörelse.

Polisen kommer också att ha ökad samverkan med ordningsvakter och andra externa samverkanspartners på publika platser och köpcentrum i syfte att förebygga och försvåra ett eventuellt angrepp.