Sök
Stäng Meny

Fortsatt samverkan ska öka tryggheten i Nyköping

Det nära samarbete som polisen och kommunen haft i flera år förlängs ytterligare. Idag, fredag den 25 november tecknade lokalpolisområdeschef Johan Levin en ny, långsiktig samverkansöverenskommelse med kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.

Lokalpolisområde Nyköping och Nyköpings kommun samarbetar i det brottsförebyggande arbetet och har gjort det under många år. För arbetet finns nu ett nytt gemensamt avtal, en samverkansöverenskommelse, om att arbeta för att skapa trygghet och förebygga brott i kommunen.

Samverkansöverenskommelsen gäller under perioden 2023–2024 och är ett sätt att gemensamt kraftsamla och agera mot de problem där man bedömer att det är nödvändigt att samverka för att nå framgång.

I samverkansöverenskommelsen pekar man ut ett antal brotts- och trygghetsproblem som kommer att prioriteras i det gemensamma arbetet:

  • Trygg ungdom är ett arbete som syftar till att minska våldsbrott bland unga. Kommunen och polisen har tillsammans tagit fram flera förslag på åtgärder i syfte att ta bort eller minimera orsaker som skapar situationer där våld kan förekomma.
  • Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod där kommunen och polisen tillsammans med andra samarbetsaktörer samlar in uppgifter om bland annat skadegörelse, ordningsstörning och otrygga platser. Utifrån det tar man fram en aktuell lägesbild en gång i veckan. Metoden har använts sedan 2020.
  • SSPF är en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor. Metoden har utvecklats för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet.

Nytt medborgarlöfte för 2023

Utöver samverkansöverenskommelsen undertecknades också nästa års medborgarlöfte. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle, samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Medborgarlöftet 2023 handlar om grannsamverkan. Syftet med grannsamverkan är att förebygga och minska brottsligheten och på så sätt skapa en trygg och trivsam boendemiljö. Det är en effektiv brottsförebyggande metod som minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Utifrån medborgarlöftet ska polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva grannsamverkan i kommunen.

Utgår från en gemensam nulägesanalys

Bakgrunden till prioriteringarna är många, bland annat polisens egen trygghetsundersökning och tidigare medborgardialoger. Även medarbetare inom polisen och kommunen har lyft fram vad de ser för behov av olika insatser.

– Nyköpings kommun och polisen har länge haft ett väldigt bra samarbete. Med en långsiktig överenskommelse säkrar vi ett gott samarbete för Nyköpingsbornas trygghet, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.

– Polisen i Nyköping och Nyköpings kommun har under lång tid haft en bra samverkan i det brottsförebyggande arbetet och den här samverkansöverenskommelsen är en bekräftelse på det då den har arbetats fram tillsammans. Det här gör att vi fortsatt kommer att ha ett effektivt arbete med att öka tryggheten i kommunen, säger lokalpolisområdeschef Johan Levin.

Läs gärna det nya medborgarlöftet i sin helhet.

Talespersoner för media - för mer information

Tillgängliga för frågor på måndag den 28 november:

  • Johan Levin, lokalpolisområdeschef Nyköping
    Tel.nr 010-566 91 53
  • Per Lindberg, kommunpolis Nyköping
    Tel.nr 072-516 53 30