Sök
Stäng Meny

Högre polisiär närvaro i Västerås

Med anledning av tisdagens mord kommer fler uniformerade poliser synas i olika områden i Västerås.

Polisernas primära uppgift är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Det arbetet sker genom högre synlighet, kontroller av personer och fordon, sök i olika utrymmen och dialog med boende, säger Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Västerås.  

Under onsdagen var ett större antal uniformerade poliser på plats i de västra stadsdelarna i Västerås, främst Bäckby.

Responsen från boende var att de uppskattade polisens ökade närvaro, säger Lars Jansson och fortsätter.

Jag har förståelse för den oro som uppstår efter ett grovt brott, så ska det inte vara, varje medborgare ska kunna leva ett tryggt och säkert liv.

För att öka den polisiära närvaron i Västerås har extra resurser tagits in och annan personal prioriterats om.

Prioriteringen innebär till exempel att trafikpoliser genomför kontroller på mer utvalda platser eller att det för dagen finns ett resursöverskott på en enhet som blir tillgänglig i det här arbetet, säger Lars Jansson och fortsätter.

Utöver det finns resurser som arbetar över hela Västmanland men som i det här läget i kommer befinna sig i Västerås i högre utsträckning.

En av lokalpolisområde Västerås inriktningar har länge varit att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i de västra stadsdelarna i Västerås.

Det är en inriktning som lokalpolisområdet länge arbetet med, men som efter mordet har prioriterats ytterligare, och så kommer det vara tills vidare.

Händelsenotis om mordet
Två personer anhållna efter mord i Västerås