Intensivt polisarbete mot det grova våldet

Flera grova våldsbrott på kort tid i Gästrikland. Lokalpolisområdeschef Temo Allenbäck summerar polisens åtgärder.

Just nu pågår ett intensivt utredningsarbete för att hitta och lagföra de gärningspersoner som ligger bakom brotten.

– Vi arbetar metodiskt till exempel genom att knacka dörr i de olika områdena där brotten skett för att samla in uppgifter, säkra teknisk bevisning och genomföra förhör med vittnen och andra personer som kan ha gjort viktiga iakttagelser, säger Temo Allenbäck, lokalpolisområdeschef i Gästrikland.   

Riktade insatser mot våldsaktiva

Utöver själva utredningarna pågår även riktade insatser mot personer i de kriminella miljöerna. Det gäller framför allt mot de individer som bedöms vara våldsaktiva och vara beredda att begå nya brott. Ett prioriterat område är att söka efter illegala vapen.

– Det finns mycket vapen i de här miljöerna och vi har god kännedom om vilka personer som är brottsaktiva och vart vi ska rikta resurserna.

Hög närvaro och trygghetsskapande åtgärder i Gävle

Trygghetsskapande åtgärder står också i fokus i polisarbetet efter våldsbrotten. Just nu har polisen hög närvaro och finns på plats med både synliga och dolda resurser, framför allt i Gävle.

– Många känner sig otrygga när flera grova brott skett på flera publika platser. Det har jag full respekt för, men generellt återfinns både målsägare och gärningspersoner i kriminella miljöer.

Närvaron på gator och torg gör att det i många fall är enklare att närma sig poliser för att prata om sin oro, eller delge information man har om kriminella miljöer eller händelserna i sig.

Samverkan viktigt för att vända utvecklingen

– Vi arbetar också långsiktigt för att komma tillrätta med problemet. Där är samverkan oerhört viktigt. Polisen samverkar med kommunen, skolor, socialtjänst och föreningsliv bland annat för att förhindra nyrekrytering, men också för att underlätta för personer att lämna sin kriminella livsstil och för att öka tryggheten i samhället.

Temo Allenbäck är positiv och tror att utvecklingen går att vända.

– Vi har varit framgångsrika tidigare och kommer att vara det också den här gången. Jag har träffat kommunstyrelsen där vi har diskuterat vårt gemensamma arbete.  Vi är alla fast beslutna om att det här går att lösa, avslutar Temo Allenbäck.