Kamerabevakning med hjälp av UAS i centrala Gävle och Sätra

  • Karta över centrala delarna av Gävle
    Karta över centrala delarna av Gävle
  • Karta över Sätra
    Karta över Sätra
1/2

Polisen i Gävle har beslutat att använda UAS med kameror, så kallade drönare, i sitt brottsbekämpande arbete.

Med anledning av den senaste tidens grova våldsbrott så har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, unmanned aerial system, i delar av centrala Gävle, området Öster och i delar av stadsdelen Sätra.

Polisen kommer att bedriva kamerabevakning både med hjälp av realtidsbevakning och med bildinspelning då eventuella brott behöver dokumenteras.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens övriga arbete i området. Den flygande kamerabevakning kommer vid behov att ske vid alla tider på dygnet inom de angivna områdena.  

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som till exempel bostäder.

Beslutet gäller från den 9 november 2022 till och med 9 februari 2023.