Långa fängelsestraff för grovt vapenbrott i Tureberg

Sex män döms till sammanlagt 27 års fängelse efter ett tillslag i våras där en stor mängd vapen beslagtogs.

Under slutet av mars och början av april 2022 gjorde lokalpolisen i Sollentuna ett tillslag på Malmvägen i Sollentuna och beslagtog en större mängd vapen.

Igår kom domen som fastställer att de sex frihetsberövade männen i åldrarna 18–27 år döms för synnerligen grovt vapenbrott med ett straffvärde på drygt fyra och ett halvt år vardera.

Männen döms för att uppsåtligen, tillsammans och i samförstånd innehaft vapen som anses varit av särskilt farlig beskaffenhet då beslaget innefattade helautomatisk automatkarbin, sex pistoler och en revolver med tillhörande ammunition. Vapnen ska ha hanterats och förvarats delvis på allmän plats eller på annan plats där människor brukar samlas vilket gör att gärningen bedöms som synnerligen grovt.

– Ärendet är hanterat av lokalpolisområdet i sin helhet och domarna är ett resultat av ett otroligt gediget spanings- och utredningsarbete säger Stephan Kiernan, lokalpolisområdeschef i Sollentuna.

– Utredningen har byggts upp stegvis där vi har lyckats bevisa att männen i den här gruppen har hanterat flera vapen tillsammans.  Detta har gjort att vi har kunnat koppla vapnen till hela gruppen som nu döms. Bevismaterialet har till större delen bestått av ett över två timmar långt filmmaterial som visar hur männen rör sig nere i en källaren med vapen samt hur vapnen lämnas över till varandra och det blir tydligt hur de tillsammans hanterar vapnen. Bevisning i form av fingeravtryck och dna har också utgjort en del i bevisningen säger Caroline Zandin utredningsledare, Lokalpolisområde Sollentuna.

Sedan två år arbetar lokalpolisområdet i Sollentuna mot den organiserade brottsligheten i Tureberg, ett arbete som kommer att pågå under lång tid framöver.

Arbetet riktas mot Tureberg, men även mot kriminella aktörer i hela region Stockholm, övriga landet, samt utanför Sveriges gränser där det finns en koppling till den lokala organiserade brottsligheten i Tureberg. Samtliga dömda bedöms vara en del av den lokala grova organiserade brottsligheten i Tureberg.

Resultatet ses som ett av flera viktiga steg i det långsiktiga arbete som drivs i Sollentuna med en målsättning att 2030 nå målområdet ”inga utsatta områden i lokalpolisområdet”.

Arbetet mot den organiserade brottsligheten i Tureberg genomförs i en myndighetsgemensam samverkan med bland andra Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kronofogden, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Målet med arbetet är att på lång sikt bryta ner befintliga kriminella strukturer för att minska möjligheterna för den organiserade brottsligheten att generera brottsvinster, förhindra det dödliga skjutvapenvåldet och att minska inflödet av narkotika till regionen.