Lärare döms för sexualbrott mot barn

En före detta lärare döms till 4,5 års fängelse för ett flertal sexualbrott mot barn.

Enligt åtalet har brotten begåtts under flera års tid mot 15 elever som haft regelbunden kontakt med läraren på en grundskola i Borås. Åtalet omfattade ett 30-tal åtalspunkter, varav tre fall gällde våldtäkt mot barn.

Borås tingsrätt dömer läraren för ett fall av våldtäkt mot barn och två andra händelser som allvarliga fall av sexuellt ofredande. Läraren döms också för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, ett stort antal fall av sexuellt ofredande, barnpornografibrott och viss annan brottslighet. Han frikänns från ansvar för ett mindre antal brott.

Tingsrätten dömer mannen till fängelse i 4,5 år. Läraren ska även betala skadestånd till barnen.

80-tal förhör genomförda

Polisen har genomfört ett 80-tal förhör med de utsatta barnen, deras föräldrar, skolpersonal och övriga berörda. Utredningsarbetet har pågått under mer än ett års tid och växt allt eftersom att nya uppgifter kommit in. Utöver de muntliga berättelserna omfattar bevismaterialet ett flertal beslagtagna telefoner, visst bildmaterial som säkrats ur mobiltelefoner, vissa utdrag från sms-konversationer och anteckningar från journaler.

– Våldtäkt och brott mot barn är allvarliga och grova brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Jag hoppas domen ger barnen någon form av upprättelse och hjälper dem i processen att bearbeta vad som hänt, säger Erik Brattelius, polisens utredare på enheten för grova brott, polisområde Älvsborg.

Mannen har varit frihetsberövad sedan sommaren 2022 och är avstängd från skolan sedan sommaren 2021.