Man avled genom olycka

I början av oktober hittades en avliden man intill en väg i trakten av Hammarstrand. Då det var oklart hur mannen avlidit rubricerades händelsen som misstänkt mord.

Nu har resultatet av den rättsmedicinska undersökningen kommit till Polisen och det står klart att det inte förkommit någon yttre påverkan.  Polisen misstänker därför inte att något brott har begåtts utan dödsfallet berodde på en tragisk olycka.