Medborgarlöfte för ökad trygghet i Ljusdals kommun

Polisen och Ljusdals kommun fortsätter att samverka kring det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftet för 2022 -2024 har fokus på att öka den upplevda tryggheten i Ljusdal.

Under måndagen träffades Karl von Krusenstjerna, chef för lokalpolisområde Hälsingland och kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S), för att underteckna det gemensamma medborgarlöftet för 2022 till 2024.

Just satsningen på att både bibehålla och öka tryggheten i medborgarlöftet är något som har kommit fram i den kartläggning som Delmosprojektet mot segregation gjorde 2021och genom enkätsvar från 420 invånare i Ljusdals kommun. Löftet baseras också på polisens medarbetardialoger och den gemensamma lägesbilden. Resultaten från de olika undersökningarna visar att medborgarna övervägande känner sig trygga, men att det finns faktorer som bland annat ordningsstörningar i tätorten Ljusdal som påverkar tryggheten.

- Under det senaste året har vi tillsammans med kommunen arbetat trygghetsskapande, bland annat med ordningsstörningar och brott i anslutning till dem och där ser vi redan effekter, säger Kristoffer Halvarsson, kommunpolis i Ljusdal.

- För att vi skapa ett ännu tryggare Ljusdal krävs det ett långsiktigt brottsförebyggande arbete där vi involverar hela lokalsamhället för att förhindra att unga hamnar snett. Brottslighet påverkar inte bara tryggheten i ett lokalsamhälle utan får även konsekvenser för den enskilde. Resultaten från de olika undersökningarna visar att vi är på rätt väg då många upplever att Ljusdal är en trygg kommun att bo och verka i, säger Karl von Krusenstjerna, lpo-chef Hälsingland.

Medborgarlöftet innehåller en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisen och Ljusdals kommun kommer därför tillsammans att genomföra trygghetsskapande aktiviteter kopplat till barn och unga och ordningsstörningar.