Sök
Stäng Meny

Nya åtgärder mot gängkriminaliteten

Ett nationellt center för utredning av grova våldsbrott i gängmiljö och bättre metodstöd för poliser – det är exempel på nya åtgärder för att stärka polisens effektivitet och öka uppklarningen.

För att öka förmågan att utreda grova våldsbrott i gängmiljö samlar nu polisen alla utvecklingsinsatser inom ett nytt nationellt center. 
– Vi vässar hela tiden våra arbetsmetoder för att anpassa dem till hur kriminaliteten ser ut. För att snabbare ta till vara på de erfarenheter som görs i det operativa arbetet kring skjutningar och sprängningar bygger vi upp ett kunskapscenter. Hit kopplar vi andra delar av utredningsverksamheten, exempelvis forensik, återtagande av brottsvinster och polisens nationella center för skjutvapen, säger Manne Jönsson, enhetschef vid Nationella operativa avdelningen.

Till grund för arbetet finns en strategisk inriktning för hur det dödliga skjutvapenvåldet ska reduceras. Kunskapsspridning och ett agilt förhållningssätt där man prövar, testar och kombinerar åtgärder och taktiker är viktiga inslag i strategin.

Nytt metodstöd för utredningar

Arbete pågår även med att ta fram ett nytt metodstöd för utredning av grova våldsbrott i gängmiljö. Dessa brott är svårutredda och resurskrävande eftersom de är så komplexa. Många personer är inblandade i brotten, det saknas ofta en koppling mellan gärningspersoner och brottsoffer, de kriminaltekniska spåren är få och tystnadskultur och rädsla hindrar människor att vittna. Det uppdaterade metodstödet ska underlätta för poliser i det viktiga inledande skedet av utredningen.

Tillsammans med andra åtgärder ska metodstödet och nationellt våldscenter bidra till ett mer effektivt utredningsarbete. De utgör också ett omhändertagande på sikt av de rekommendationer som polisens internrevision ger i sin granskning av utredning av grova våldsbrott.

Läs mer: Metodstöd för utredning av grova våldsbrott

Läs mer: Internrevisionens granskning av utredning av grova våldsbrott (pdf, 510 kB)