Polisarbete i flera delar efter skjutning i Sätra

Efter lördagens skjutning i stadsdelen Sätra i Gävle fortsätter polisens arbete i flera delar.

Polisen har genomfört en mängd viktiga utredningsåtgärder som ligger till grund för den förundersökning om mord som pågår. Utredningsåtgärderna har så här långt gett resultat och vid 12-tiden på söndagen meddelade Åklagarmyndigheten via ett pressmeddelande att två personer är anhållna misstänkta för mordet.  

Bland annat har föremål tagits i beslag, en teknisk undersökning genomförts och flera vittnesförhör hållits. Vidare pågår ett arbete med att hålla nya förhör och sammanställa information för att klarlägga händelseförlopp och motiv.

Rutinmässigt utreder polisen om skjutningen har någon koppling till andra brott eller händelser. Då utredningen är i ett tidigt skede finns ingen tydlig bild kring detta.

Parallellt med utredningen pågår ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, bland annat genom högre polisiär närvaro på olika platser i Gävleborg.

Då det inom ramen för förundersökningen ska vidtas ytterligare åtgärder lämnas i nuläget ingen mer information, då det skulle kunna påverka det planerade arbetet.

Frågor om förundersökningen, som leds av en åklagare, besvaras inte av polisen.  

Tipsa polisen
Tips och iakttagelser lämnas till polisen via telefon 114 14 eller Tipsa polisen (polisen.se).

Relaterat
Händelsenotis om mordet (polisen.se)
Åklagarmyndighetens pressmeddelande (aklagare.se)

Polisens arbete mot grova våldsbrott i Gävleborg

"- Vi ser oerhört allvarligt på dessa brott och målet är att vi så snart som möjligt ska frihetsberöva de misstänkta. Parallellt med förundersökningen har vi påbörjat ett trygghetsskapande arbete, säger Temo Allenbäck."

"- När det gäller brottsförebyggande arbete är ett exempel att vi har offensiva poliser som jobbar aktivt med att stoppa och kontrollera för oss sedan tidigare kända personer i kriminell miljö. Genom kontrollerna kan vi göra beslag av illegala vapen och minskar därmed risken för framtida våldsbrott. Om vi ska jobba brottsförebyggande så kan vi nå stor effekt om vi tar bort illegala vapen från gator och torg, så om någon vet var dessa gömställen är så får man gärna höra av sig till oss och berätta det, säger Jale Poljarevius, chef för underrättelssektionen i polisregion Mitt."

Läs mer här: Polisens arbete mot grova våldsbrott i Gävleborg