Polisen använder drönare vid fotbollsmatchen i Helsingborg på söndag

Kartbild över område som kamerabevakas med UAS under match  på Olympia i Helsingborg

Delar av centrala Helsingborg kommer att övervakas med hjälp av polisens UAS, så kallad drönare utrustade med kameror, klockan 10 till 20. Detta med anledning av matchen på fotbollsstadion Olympia söndagen den 6 november.

Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.

Det exakta området framgår av bilden ovan.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.