Polisen filmar med UAS i delar av Västerås

Som en del i det brottsförebyggande arbetet kommer Polismyndigheten att kamerabevaka områdena Bäckby, Råby, Hammarby, Vallby och Skallberget i Västerås genom flygning med UAS (drönare) fram till och med den 17 februari 2023.

Bevakningen kan komma att ske dygnet runt.

Syftet med bevakningen är att förebygga och förhindra alternativt utreda grova våldsbrott.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i områdena.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter