Rikspolischefen: Hjälp polisen att bekämpa brott längs vägnätet

Varna inte andra trafikanter om polisen är vid vägen – du vet aldrig vem du varnar! Det är rikspolischef Anders Thornbergs budskap inför polisens nationella trafikvecka som startar idag.

Mellan den 7 och 13 november genomför polisen en nationell trafikvecka mot det som kallas brott på väg. Det betyder att polisen vid kontroller runt om i landet riktar extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet för att upptäcka brottslighet på och i anslutning till väg.

–  Du kan hjälpa till att upptäcka och stoppa brott genom att avstå från att varna andra trafikanter för polisens kontroller. De du varnar kan vara kriminella som transporterar stöldgods, vapen eller narkotika eller personer som är drog- eller alkoholpåverkade, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Kontroller längs vägnätet är en del i det dagliga polisarbetet. När polisen stannar en bil, kontrolleras både fordonet, föraren och eventuella passagerare.

Vid behov utförs utlänningskontroller och kontroller mot polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.

Polisen upptäcker bland annat stöldgods, vapen, ammunition, narkotika och efterlysta personer vid kontrollerna.

– Polisens arbete i trafiken handlar inte enbart om trafiksäkerhet, utan är också ett sätt att bekämpa andra typer av brott – även den grova organiserade brottsligheten. Vi finns på vägarna i vardagen för din skull, så bidra med det du kan genom att hålla hastigheten, kör nykter och tipsa polisen om du ser något misstänkt, säger Anders Thornberg.

Under trafikveckan sprider polisen en film i sociala medier på temat brott på väg.

Polisens trafiksäkerhetsarbete