Samverkansinsats mot narkotika

Inom ramen för projektet ”Gävleborg mot narkotika” genomfördes i början av november en samverkansinsats mot narkotika i Gästrikland.

För snart ett år sedan startades projektet ”Gävleborg mot narkotika”, en samverkan mellan kommuner och myndigheter för att gemensamt förebygga och bekämpa narkotikan i Gävleborgs län.

- Alla aktörer i samhället har ett gemensamt ansvar och för att vända utvecklingen behöver vi utöka vår samverkan och arbeta mer tillsammans. Genom projektet har vi redan genomfört ett antal gemensamma aktiviteter och även operativa insatser mot narkotika. I just den här insatsen samverkade vi med Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten, säger Johanna Westlin, polisen projektledare.

Minska tillgång och efterfrågan

Kontrollerna som bygger på tips och underrättelser var främst riktade mot de som säljer narkotika, men även mot de personer som ej varit kända för den här typen av brottslighet tidigare.

- Narkotika är ett stort samhällsproblem och finansierar en stor del av den gängkriminalitet vi ser i dag. Vi arbetar därför aktivt med att minska både tillgång och efterfrågan. I den här insatsen har vi gjort flera beslag av cannabis, kokain och 3-CMC, säger Temo Allenbäck, Lpo-chef i Gästrikland.

Samverkan med Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten

För att komma åt den mer organiserade brottsligheten samverkar Polisen med Kronofogdemyndigheten i vissa fall och i den här insatsen genomfördes ett arbete på ett tiotal adresser där Kronofogdemyndigheten gjorde utmätningar med gott resultat.

Socialtjänsten var också med ute på fältet och i de fall där personerna var under 18 år, så deltog de i förhören och var behjälpliga i kontakten med vårdnadshavare.

- Samarbetet med Gävle kommun, socialtjänsten i Gävle och Sandviken samt Kronofogdemyndigheten har fungerat väl. Vi har utbytt information med varandra och samverkat när vi har genomfört ingripanden som är intressanta för de andra myndigheterna. Det ger oss bättre förutsättningar att motverka den här typen av brottslighet om vi arbetar tillsammans, säger Benjamin Sjöberg, polisinsatschef.

Fler operativa insatser framöver

Inom ramen för projektet kommer vi tillsammans med olika samverkansaktörer genomföra återkommande operativa insatser.

Läs mer om projektet Gävleborg mot narkotika här

Resultat av insatsen

20 misstankar om ringa narkotikabrott, eget bruk
7 misstankar om ringa narkotikabrott, eget bruk under 18 år
2 misstankar om innehav av narkotika, normalgraden
6 misstankar om ringa innehav av narkotika
1 misstanke om ringa innehav av narkotika, under 18 år
1 misstanke om brott mot folkbokföringslagen
2 efterlysta personer anträffades

Utöver det som anges ovan genomfördes också ett antal husrannsakningar i både bostäder och fordon, socialtjänsten transporterade en ungdom enligt LVU, Kronofogdemyndigheten utmätte gods till ett värde av cirka 150 000 kronor och ett 50-tal personer kontrollerades.