Stockholm stads Trygghetspris 2022 till projektet IGOR

Foto på Markus Antonsson och Alice Hamrin

Projektet IGOR blir årets vinnare för sitt gemensamma arbete med trygghet i fokus.

Projektansvaret ligger gemensamt hos både lokalpolisområde Södermalm och Södermalms stadsdelsförvaltning och är tillika projektets geografiska upptagningsområde.

Projekt IGOR består i dagsläget av fyra poliser (varav en gruppchef och projektledare) samt två socialsekreterare (från relationsvåldsteamet) som arbetar tillsammans varje dag. Projektet utför en rad olika åtgärder mot våldsutövarna och erbjuder samtidigt ett utökat stöd till våldsutsatta.

Trygghetspriset har delats ut årligen sedan 2012 i syfte att stimulera verksamheter som bidrar till en ökad trygghet i staden. Priset är tänkt att fungera som inspiration, med syfte att metoder och arbetssätt kan överföras till andra verksamheter i staden. Målgrupper för trygghetspriset är verksamheter eller organisationer som är värda att uppmärksammas för ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete.

Motivering till priset

Prissumman är på 50 000 kronor.

Årets motivering lyder: ”2022 års Trygghetspris tilldelas projektet IGOR för deras gemensamma arbete med Stockholmarens trygghet i fokus. De provar nya arbetssätt och samarbetsformer för att möta utmaningar gällande såväl regelverk som olika organisationskulturer. De arbetar uppsökande, med marknadsföring och i samverkan med andra lokala aktörer för att förebygga och förhindra våld som sker i hemmet.

Genom att lagföra de som begår våldsbrott och samtidigt erbjuda hjälp och stöd till såväl gärningsman som brottsoffer verkar de för att förhindra att våldet fortsätter. De ger stöd till de brottsutsatta både praktiskt och psykiskt för att de ska kunna fullfölja polisutredningen och ta emot skydd från socialtjänsten. Projektet tilldelas priset för sitt engagerade och nyskapande samarbete med syfte - att stoppa mäns våld mot kvinnor - att rädda liv.”

Hur känns det att IGOR får det här priset?

Vi blev väldigt glada och det känns otroligt hedrande. IGOR är ett teamwork och att få ett ”kvitto” efter enträget och hårt arbete tillsammans känns väldigt kul. Vi behövde verkligen ett energipåslag! Det säger Markus Antonsson, gruppchef och projektledare för IGOR.

Vad betyder det för projektet?

Det känns positivt för IGOR:s framtid. Vi känner oss efter mer än 1,5 års arbete nu redo för att ta nästa steg. Det steget skulle vara att permanenta vårt sätt att arbeta på och sprida det vidare. Såklart med vissa justeringar och förbättringar beroende på vilket område eller stad vi i isåfall ska verka i.

Vinnaren utses av en jury bestående av:

Social- och trygghetsborgarrådet, Alexander Ojanne (ordförande)
Veronica Carstorp Wolgast, tf. socialdirektör, Stockholms stad
Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholm
Mattias Larsson, generaldirektör Brå
Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm