Resultat av 2022 års Trygghetsundersökning i Jämtlands län.

Bild på händer, en vuxen och ett barn, som håller i varandra.

Enkäten omfattade frågor om upplevd trygghet i det område där man bor och den besvarades av 1 703 personer, tack till dig som tog dig tid att svara! Resultatet är en viktig pusselbit när vi planerar för vad vi lägger resurserna på nästa år.

Drygt 81 procent känner sig ganska eller mycket trygg på den ort man bor medan knappt 19 procent känner sig ganska eller mycket otrygg. Anledningarna till upplevd otrygghet skiljer sig åt beroende på var man bor i länet, men det finns några gemensamma nämnare: Långa avstånd om man behöver kontakt med Polisen, oro för att utsättas för brott, höga hastigheter på vägarna, buskörning och en ökad drogproblematik. Generellt känner man sig mer otrygg under kvällar och nätter i respektive kommuns tätort.

Denna gång hade vi också med en fråga om hur trygg man känner sig på nätet och drygt 91 procent känner sig ganska eller mycket trygg när man befinner sig på nätet. Knappt nio procent känner sig ganska eller mycket otrygg när man befinner sig i den miljön.

- Resultatet av enkäten är viktigt för oss och finns med i vår lägesbild för Jämtland. Vi för nu dialog med kommunerna och tillsammans kommer vi att göra vårt bästa för att du som länsbo ska känna dig trygg där du bor och verkar, säger David Westlin, tf chef Polisområde Jämtland.