Två personer anhållna efter mord i Västerås

Två personer greps och är nu anhållna misstänkta för inblandning i mordet i Västerås på tisdagen. Lars Jansson, lokalpolisområdeschef i Västerås, kommenterar utredningen och lägesbilden kring grova våldsbrott i den kriminella miljön.

Hur arbetar polisen vidare med mordutredningen?
– Utredningsarbetet går framåt, det vill säga att det just nu vidtas flera åtgärder kring de spår och den information som har säkrats efter skjutningen. Det gedigna polisarbetet som genomfördes initialt med bland annat teknisk undersökning och vittnesförhör, på och omkring brottsplatsen, har så här långt gett resultat.

– Utöver de utredningsåtgärder som nu vidtas genomförs ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I stort handlar det om riktade insatser mot individer som bedöms vara våldsaktiva och begå nya brott, samt uniformerade poliser som arbetar med dialog och högre synlighet i olika områden, säger Lars Jansson och fortsätter.

– För att avlasta den ordinarie verksamheten, och använda sig av vissa specialkompetenser, inledde polisen direkt efter skjutningen en regional särskild händelse, som nu har övertagits av polisområde Västmanland.

Vilka spår har säkrats?
– Det kan jag inte kommentera i detalj, men det handlar om spår som vi misstänker har en direkt koppling till mordet.

Vilka är de gripna?
– På tisdagskvällen greps två personer över 18 år misstänkta för inblandning i mordet. Efter inledande förhör och åklagarbeslut är de nu anhållna. Jag kan i det här läget inte lämna mer information än så.

Hur ser utredningsarbetet ut framåt?
– Det planeras att vidtas fler åtgärder inom kort, samtliga som arbetar med ärendet gör sitt yttersta för att mordet ska klaras upp. Samverkan sker också med Åklagarmyndigheten som leder förundersökningen.

Vad ligger bakom skjutningen?
– Polisens bild är att den avlidne hade kopplingar till kriminella miljöer, och uppgifter i utredningen pekar mot att skjutningen har skett inom den miljön. Det lutar mer åt att det är en enskild händelse eller personlig konflikt som ligger bakom mordet, än att det är två rivaliserande gäng som begår våldshandlingar mot varandra, säger Lars Jansson och fortsätter. 

– I det här fallet hade polisen på förhand ingen information om att den avlidne planerades att skjutas. I nuläget finns heller ingen tydlig motivbild, men det är något som polisen arbetar intensivt med att få fram.

Finns det kopplingar till andra skjutningar eller våldsbrott?
– Det görs ett arbete för att utreda om andra brott eller händelser kan ha föranlett mordet, men vad vi kan se just nu så finns det inga tydliga kopplingar.

Vad ligger bakom de grova våldsbrotten?
– Den kriminella miljön är komplex med ständigt skiftande lojaliteter och nya konflikter och det gör att det kan se olika ut från dag till dag, och att individerna själva inte alltid är säkra på vilken plats de har. Det är heller inte ovanligt att det finns skuldförhållanden och att individer blir straffade i form av bötfällning eller våld.

– Lokalpolisområdet har sett att ökade insatser, frihetsberövanden och fängelsedomar skapar friktioner i den kriminella miljön vilket gör att lojaliteter, nätverk och hierarkier försvinner och leder till nya konflikter och brott. I den delen görs ett stort analysarbete för att försöka förutspå och förhindra de grova brott som kan uppstå.

Hur arbetar polisen i stort med de grova våldsbrotten?
– Genom bland annat spaning, underrättelsearbete och utredningar riktar polisen dagligen resurser mot individer som bedöms vara våldsaktiva, ha samröre med annan grov brottslighet, så som exempelvis vapen och narkotika. Det handlar om att skapa en bra lägesbild över den kriminella miljön i Västerås och utifrån den kraftsamla resurser och agera.

– Grova våldsbrott inom den kriminella miljön är en komplex problematik där polisen behöver arbeta både kort- och långsiktigt. Det är därför viktigt att arbetet inte enbart genomförs som en enskild insats, utan som en del av det vardagliga arbetet, säger Lars Jansson och fortsätter.

– En viktig del i det vardagliga arbetet är fånga upp ungdomar som är på väg in i kriminalitet. För det krävs samarbete mellan främst Polismyndigheten, Socialtjänsten och Västerås Stad. Att färre unga dras in i kriminalitet är avgörande för att tillväxten i de kriminella miljöerna ska strypas.