Upptäck varningssignalerna kopplade till målvakter

Inom den finansiella sektorn är målvakter ett stort problem och i dagarna lanseras en informationsfolder som stöd i arbetet mot målvakter och penningtvätt.

En målvakt är den som syns utåt när kriminella vill dölja vilka de är och sina ekonomiska förehavanden. Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid avancerade penningtvättsupplägg. Fenomenet drabbar både privatpersoner och företag och kostar samhället stora summor varje år.

Ny informationsfolder ger stöd 

– Vi behöver bekämpa användandet av målvakter tillsammans med bland annat den finansiella sektorn. Vi har tagit fram den här informationsfoldern inom Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism för att ge banker och andra finansiella institut ytterligare stöd och verktyg i det gemensamma arbetet mot användningen av målvakter och penningtvätt, säger Linda H Staaf, ordförande för Samordningsfunktionen och chef för Nationella underrättelseenheten på Polisen.

Varningssignaler och åtgärder

– I den här informationsfoldern finns samlat olika varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter. Här listas även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter. Den vänder sig i första hand till verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn, som till exempel banker och betalningsförmedlare. Foldern lanserades den 18 november på Samordningsfunktionens webbinarium Spot-on! 

Ladda ner informationsfoldern här

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Så vet du om någon vill utnyttja dig som målvakt